TRỌN GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH QUY NHƠN

6.000.000 VND

Chụp Ngoại Cảnh Quy Nhơn (Cảnh tự chọn nọi thành)

1 Album 25×25 10tờ Ảnh 50 ảnh chọn
2 Ảnh lớn 50×75 ép gỗ keo
3 áo cưới tự chọn
3 áo vest tự chọn
1 cặp áo dài tự chọn
1 đồ đôi tự do
1 video hình
Bạn được copy tất cả hình ảnh
Trang điểm + làm tóc theo từng bộ đồ
Xe vận chuyển điểm chụp (nội thành TP quy nhơn)
…………………………….
Mọi chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ
STUDIO HỒ TRỌNG PHI
Phone: 09348.09384 (Phi)
37/03 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định
…………………………….
———————————————-

Ảnh cưới Quy Nhơn