TRỌN GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH QUY NHƠN

6.000.000 VND

Chụp Ngoại Cảnh Quy Nhơn (Cảnh tự chọn nọi thành)

1 Album 25×25 10tờ Ảnh 50 ảnh chọn
2 Ảnh lớn 50×75 ép gỗ keo
3 áo cưới tự chọn
3 áo vest tự chọn
1 cặp áo dài tự chọn
1 đồ đôi tự do
1 video hình
Bạn được copy tất cả hình ảnh
Trang điểm + làm tóc theo từng bộ đồ
Xe vận chuyển điểm chụp (nội thành TP quy nhơn)

STUDIO QUY NHƠN

Hồ Trọng Phi

ẢNH CƯỚI QUY NHƠN Hồ Trọng Phi Địa chỉ: 37/03 Nguyễn Huệ – Tp.Quy Nhơn – Bình Định Hotline: 09348 09384 | 0256 654 0123 Email: [email protected]

Websitehttps://anhcuoiquynhon.com/

Ảnh cưới Quy Nhơn